Edukacja wybranych grup społecznych skuteczną metodą ochrony sowy płomykówki

To kolejny etap działań dotyczących ochrony tego zagrożonego gatunku. „Edukacja wybranych grup społecznych skuteczną metodą ochrony sowy płomykówki” to projekt przygotowany przez Przemysława Obłozę i złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania w ramach tego projektu realizowane będą w latach 2012-2013. W ramach przedsięwzięcia najważniejszymi zaplanowanymi działaniami są:

1.Realizacja filmu przyrodniczo-edukacyjnego o płomykówce.

To jedno z najpoważniejszych zadań projektu. Ma przedstawić biologię płomykówki oraz pokazać jak prowadzi się działania czynnej ochrony gatunku. W przyszłości film ten będzie pokazywany w mediach publicznych, jak również wydany w nakładzie 5.000 szt. na płytach DVD.

 

2.Wydanie folderu edukacyjnego o pt. „Płomykówka – zagrożenia i ochrona” - nakład 30.000 egz.

W wydawnictwie wykorzystano zdjęcia znanych fotografików przyrody: Cezarego Korkosza i tragicznie zmarłego Artura Tabora. Do końca września 2012 roku przeprowadzono dystrybucję około 14.000 egzemplarzy. Wydawnictwo zostało przekazane m.in. do następujących instytucji:
- Kurie metropolitalne i Sobory w całej Polsce,
- seminaria duchowne w całej Polsce,
- parafie (ponad 500 parafii),
- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w całej Polsce,
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
- przyrodnicze organizacje pozarządowe (ponad 20 organizacji),
- uczniowie i nauczyciele szkół w regionie Polski środkowo-wschodniej (kilkadziesiąt placówek oświatowych),
- osoby zainteresowane.
 

3. Warsztaty terenowe (dwa cykle), które mają na celu praktyczne działania – m.in. wykrywanie płomykówki w terenie za pomocą stymulacji głosowej poprzez zinwentaryzowanie powierzchni wyznaczonych w krajobrazie rolniczym na Południowym Podlasiu; wykrywanie sów na podstawie śladów bytowania; aktywizacja studentów w dziedzinie czynnej ochrony płomykówki i jej monitoringu.

4.Spotkania w kilkudziesięciu szkołach, których celem będzie propagowanie wśród uczniów wiedzy nt. biologii i ochrony płomykówki.

Prelekcje o ochronie płomykówki w 80 szkołach (na terenie 7 powiatów: bialski, radzyński, łukowski, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski) – ponad 4000 uczniów.

  • Fot. D. Krupiński

  • Fot. D. Krupiński

  • Fot. Jarek Mydlak

  • Fot. Jarek Mydlak

5.Szkolenia w 10 seminariach duchownych dotyczące ochrony płomykówki

  • Prelekcja w seminarium w Białymstoku. Fot. A. Zbyryt

  • Prelekcja w seminarium w Ełku. M. Rzępała