KOORDYNATORZY

Henryk Kot - "Ochrona bociana czarnego i jego siedlisk w środkowo-wschodniej Polsce", lata 1995-96
Andrzej Górski - "Program aktywnej ochrony bociana czarnego w województwie mazowieckim"
e-mail: andrzej.gorski@uwm.edu.pl
Jarosław Paciorek - "Aktywna ochrona bociana czarnego i jego siedlisk"
e-mail: siedlce@bocian.org.pl