SPONSORZY

"Ochrona bociana czarnego i jego siedlisk w środkowo-wschodniej Polsce" (1995-96)
  • Fundacja EkoFundusz.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce.
"Program aktywnej ochrony bociana czarnego w województwie mazowieckim"
"Aktywna ochrona bociana czarnego i jego siedlisk"