Poniżej znajduje się spis literatury i stron WWW, gdzie można znaleźć informacje o bocianie czarnym. Oczywiście nie jest to spis kompletny i będzie uzupełniany w miarę uzyskiwania odpowiednich informacji. Jeżeli ktoś zna inne ciekawe publikacje lub strony internetowe proszę o przesłanie informacji o nich.

Literatura

  • Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany, pro Natura, Wrocław.
  • Kot H. 2001. Bocian czarny Ciconia nigra (l.) na Nizinie Mazowieckiej w latach 1995-1996. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce.
  • J.M.Hagemeijer, M.J. Blair. 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds.
  • Borowski M. K. 1986. Efektywność rozrodu i pokarm bociana czarnego (Ciconia nigra L. 1758) na Polesiu Lubelskim. Praca magisterska. Wydział Leśny SGGW, Warszawa.
  • Włastowski J. 1989. Ocena zróżnicowania jakości terytoriów bociana czarnego (Ciconia nigra L.) w Sobiborskim Parku Krajobrazowym. Praca magisterska. Wydział Leśny SGGW, Warszawa.
  • Dobrowolski K.A. Jabłoński B. 2000. Ptaki Europy. Przewodnik Terenowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kot H. 1995. Program ochrony bociana czarnego i jego siedlisk. MTOF, Siedlce.
  • Jakubiec Z. Szymoński P. 2000. Bociany i boćki. PTPP pro Natura, Wrocław.

Strony WWW