Od wielu lat uczestniczymy w wieszaniu budek dla nietoperzy. Czasami zdobywamy i wieszamy je samodzielnie, czasami tylko pomagamy (namawiamy do wieszania budek, organizujemy ekipę do ich rozwieszenia, doradzamy). Staramy się, aby przynajmniej część z nich była pod stałą kontrolą – chcemy bowiem poznać efekty naszej pracy

 

 

 • Karliki większe w budce dla nietoperzy. Fot. Judyta Gulatowska i Marek Kowalski
   
    

Pierwsze budki dla nietoperzy powiesiliśmy w roku 2002 – po 100 w Górznieńsko- Lidzbarskim Parku Krajobrazowym i w okolicach Łomży. Już tego samego roku zostały one zasiedlone przez nietoperze, a w kolejnych latach liczba zajętych przez zwierzęta skrzynek wzrastała. Zwiększała się też różnorodność gatunkowa – w G-LPK stwierdziliśmy już 5 gatunków tych ssaków, zaś w okolicach Łomży – 4 gatunki. W okolicach Łomży od początku zdecydowanie dominuje gacek brunatny. W G-LPK natomiast w pierwszym roku dominował różnież gacek brunatny, jednak w kolejnych latach liczniejszy okazał sie byc nocek Natterera.

 

 

 • Zasiedlenia budek dla nietoperzy w okolicach Łomży
   
   

 • Zasiedlenia budek dla nietoperzy w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajonrazowym
   
   

Jedyne działania dotyczące czynnej ochrony zimowisk nietoperzy prowadzi nasze Koło Działdowskie. Latem roku 2004 w kilku przydomowych piwnicach zamontowano cegły-dziurawki, umożliwiające nietoperzom bezpieczne ukrycie się. Szczegółowe wyniki można obejrzeć na stronie Koła. Wynika z nich, że zarówno liczba nietoperzy zimujących w tych piwnicach, jak i udział osobników, które wybrały sobie cegły za kryjówkę, stale wzrasta. Obecnie około połowy z nich ukrywa się w dziurawkach.
 
 
 
Marek Kowalski