PTAKI MOJEJ OKOLICY (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

Główne cele projektu „Ptaki mojej okolicy” zakładały:

- zainteresowanie uczniów przyrodą występującą w najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania oraz zwiększenie ich wiedzy na jej temat;
- zachęcenie uczniów do prowadzenia własnych obserwacji przyrodniczych oraz podejmowania prostych, leżących w ich możliwościach, działań prowadzących do ochrony przyrody;

W jaki sposób realizowaliśmy te cele?

Prowadziliśmy obserwacje ptaków w terenie, rozmawialiśmy o nich, zastanawialiśmy się wspólnie jak możemy im pomagać, rozwiązywaliśmy zadania na kartach pracy i zachęcaliśmy uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Wybraliśmy właśnie ptaki, gdyż są one atrakcyjną, a jednocześnie stosunkowo łatwą do obserwowania grupą kręgowców. Możemy je spotkać praktycznie w każdym środowisku, nawet w centrum miasta.

Początki

I etap programu „Ptaki mojej okolicy” został przeprowadzony w 2011 roku przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy. Członkowie Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” przeprowadzili wówczas ponad 200 godzin lekcyjnych zajęć terenowych w warszawskich szkołach i przedszkolach z użyciem wydanej przez Towarzystwo ulotki. Na ulotce przedstawione były pospolicie występujące w mieście gatunki ptaków oraz miejsca ich gniazdowania. Prowadzone przez nas zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez większość uczniów i nauczycieli. Często spotykaliśmy się ze zdziwieniem uczniów, którzy przekonywali się, że wystarczy wyjść za ogrodzenie szkoły, czy nawet na boisko i już udaje nam się obserwować kilka gatunków ptaków. Przekonywaliśmy się także, że wiedza uczniów na temat ptaków, które mają okazję obserwować codziennie jest niewielka: sroki mylone są z wronami, a czasami wszystkie czarne ptaki wrzucane do jednego worka pod hasłem „kruk”.
 

 

pROJEKT DOFINANSOWANY

I kontynuacja...

W 2012 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanym od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogliśmy kontynuować, a nawet rozszerzać merytorycznie i obszarowo nasze działania. Zajęcia zrealizowaliśmy w różnych miejscach na Mazowszu: w powiecie łosickim, ostrowskim, siedleckim i w Siedlcach, w Warszawie i okolicach.

Co oferowaliśmy szkołom, które brały udział w projekcie?
Szkoły biorące udział w projekcie zgłaszały do niego od 2 do 5 klas.
Każda zgłoszona klasa brała udział w 2 godzinach bezpłatnych zajęć prowadzonych przez przyrodników:
- jedna odbywała się w najbliższym terenie szkoły, a podczas jej trwania uczniowie przy pomocy lornetek obserwowali ptaki a następnie zaznaczali zauważone gatunki na kartach pracy;

- druga godzina prowadzona była w klasie z użyciem prezentacji multimedialnej oraz kart pracy. Temat zajęć dotyczy prostych sposobów pomocy ptakom: jak zbudować bezpieczną dla ptaków budkę, jak dokarmiać aby pomóc a nie zaszkodzić, co zrobić, gdy znajdziemy rannego ptaka, a co gdy podlota.

W ramach II etapu projektu przeprowadziliśmy 125 dwugodzinnych zajęć dla 125 klas.Uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie mieli także szansę wziąć udział w konkursie z nagrodami (więcej o konkursie czytaj w zakładce „Konkurs”). Nagrody powędrowały nie tylko do laureatów, ale także do ich szkół. Wydawnictwem pokonkursowym był kalendarz z pracami nagrodzonych uczniów przeznaczony dla szkół biorących udział w projekcie.


II etap projektu Ptaki mojej okolicy dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.364,00 zł.

PROJEKT DOFINANSOWANY