PUSTUŁKOWE AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w roku 2003 włączyło się do ogólnopolskiego projektu ochrony pustułki, koordynowanego wówczas przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Właśnie PTOP „Salamandra” rozpoczęło w Polsce działania ochronne związane z tym gatunkiem. Polegały one na zawieszeniu w Poznaniu 55 skrzynek, które już w pierwszym sezonie zajęło 20 par pustułek. Po dużym sukcesie działań poznańskich rozszerzono projekt na cały kraj – w jego ramach, w latach 2003-2004, zamontowano w całej Polsce 1170 skrzynek dla pustułek.

 

Z tej liczby TP „Bocian” zamontowało 240 skrzynek, głównie na terenie woj. mazowieckiego, ale również w województwach sąsiadujących, tj. w: woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubelskim. Oprócz „Salamandry” i „Bociana”, w projekcie uczestniczyło jeszcze 5 innych organizacji przyrodniczych: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (dawne Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne), Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Koło Górnośląskie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „proNatura”, Komitet Ochrony Orłów, Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Biologów Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Montaż skrzynki na drzewie w gm. Domanice (pow. siedlecki), wiosna 2005.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Montaż skrzynki na drzewie w gm. Olszanka (pow. łosicki), wiosna 2005.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Montaż skrzynki na drzewie w gm. Wiśniew (pow. siedlecki), wiosna 2005.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Montaż skrzynki na drzewie w gm. Siedlce (pow. siedlecki), jesień 2010.

  Fot. Mirosław Rzępała

Nasza organizacja nie zaprzestała działań na rzecz ochrony pustułki w roku 2004. W kolejnych sezonach były dowieszane i są planowane do zawieszenia kolejne skrzynki dla tych ptaków. W latach 2003-2010 zamontowanych zostało już ponad 900 skrzynek, głównie na terenie woj. mazowieckiego. Budki wieszane są przede wszystkim w krajobrazie rolniczym na drzewach. Tuż przed sezonem 2005, we współpracy z Rejonem Energetycznym w Siedlcach, zamontowano pierwsze 4 budki na linii energetycznej pod Siedlcami. Dwa lata później rozwieszono kolejne ponad 120 skrzynek na słupach linii energetycznych. Na budynkach i budowlach przemysłowych skrzynki dla pustułek zawieszono w Siedlcach, Warszawie, Radomiu, Sokołowie Podlaskim i Złakowie Kościelnym. Staramy się corocznie kontrolować skrzynki, aby planować kolejne działania związane z ochroną gatunku.

 • Przygotowanie do montażu na budynku w Warszawie, marzec 2005.

  Fot. Adam Tarłowski
 • Montaż skrzynki w Warszawie przez Grzegorza Borka (12 IV 2004).

  Fot. Adam Tarłowski
 • Montaż skrzynki na słupie energetycznym w gm. Paprotnia (pow. siedlecki), styczeń 2006.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Montaż skrzynki na słupie energetycznym za pomocą metalowej taśmy, styczeń 2006.

  Fot. Mirosław Rzępała

Dotychczas nasze budki zostały zamontowane w gminach na terenie 7 województw (mazowieckie, łódzkie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i warmińsko-mazurskie).

 • Miasta i gminy, na terenie których rozwieszane były skrzynki dla pustułek w latach 2003-2010 w ramach działalności TP "Bocian".