REZULTATY

Program osiąga bardzo dobre wyniki. Wymaga to jednak pracy licznej grupy współpracowników (niezbędne jest nie tylko wykonanie, wieszanie i regularne kontrole skrzynek, ale także ich czyszczenie, następnie wymiana starych  na nowe, oraz remonty uszkodzonych). Efekty są najbardziej widoczne w powiecie siedleckim, łukowskim i sokołowskim.

LĘGI PUSTUŁKI W SKRZYNKACH LĘGOWYCH

 • Pełne zniesienie - 4 jaja (pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Pełne zniesienie - 5 jaj (pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Pełne zniesienie - 6 jaj (pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Pełne zniesienie - 7 jaj (pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski

Przed rozpoczęciem programu znane były nieliczne stanowiska pustułek w Siedlcach i okolicy. W sezonie 2010 w powiecie siedleckim i na terenie Siedlec gniazdowało już blisko 120 par pustułek, z tego większość (103-105 par) w skrzynkach lęgowych. W Sokołowie Podlaskim przed przystąpieniem do programu znane było stanowisko tylko jednej pary. W roku 2006 w Sokołowie i okolicy gniazdowało już 9 par pustułek, z tej liczby 8 par w skrzynkach, natomiast w roku 2010 w skrzynkach gniazdowało już 12-13 par (na 28 skontrolowanych skrzynek). Dynamiczny przyrost par lęgowych nastąpił w pow. łukowskim, gdzie działania na rzecz czynnej ochrony zostały rozpoczęte w roku 2006 - pustułki zasiedliły 3 skrzynki, spośród 10 zawieszonych przed sezonem. W sezonie 2010 stwierdzono tu już 24 stanowiska lęgowe, z tego 21 par gniazdowało w skrzynkach lęgowych (na 38 dostępnych). Systematycznie zwiększa się też liczba par lęgowych na terenie powiatu łowickiego, gdzie w roku 2010 w skrzynkach lęgowych gniazdowało 11 par (na 47 dostępnych skrzynek).
Corocznie liczba par lęgowych pustułek gniazdujacych w skrzynkach zwiększa się od kilku do kilkunastu procent. Wszystko zależy od tego, czy skrzynki są systematycznie kontrolowane, a w razie konieczności podejmowane są odpowiednie interwencje (remont skrzynki, odsłonięcie dolotu do budki poprzez wycięcie gałęzi na drzewie, czyszczenie skrzynki).

PISKLĘTA W GNIAZDACH ZAŁOŻONYCH W SKRZYNKACH LĘGOWYCH

 • Świeżo wyklute pisklęta (Siedlce, 2006).

  Fot. Paweł Niski
 • 4 pisklęta i niezalężone jajo (Siedlce, 2006).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • 6 piskląt w budce (Siedlce, 2006).

  Fot. Paweł Niski
 • 7 piskląt w budce (gm. Krzywda, pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Samiec przy budce z pisklętami (gm. Paprotnia, pow. siedlecki, 2006).

  Fot. Ireneusz Kaługa
 • Samica przy budce z pisklętami (gm. Paprotnia, pow. siedlecki, 2006).

  Fot. Ireneusz Kaługa
 • Młode tuż przed wylotem z gniazda w skrzynce na słupie energetycznym (gm. Korczew, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Młode tuż przed wylotem z gniazda w skrzynce na słupie energetycznym (gm. Korczew, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Młode tuż przed wylotem z gniazda w skrzynce na budynku (Siedlce, 2009).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Młode tuż przed wylotem z gniazda w skrzynce na drzewie (gm. Mordy, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk

Linie energetyczne

Przed sezonem 2005 nad Helenką koło Siedlec zawieszono 4 pierwsze budki na sąsiadujących ze sobą słupach energetycznych. Jeszcze w tym samym roku dwie z nich zostały zasiedlone przez pustułki. Zachęceni tak szybkim efektem, przed kolejnymi dwoma sezonami, we współpracy z Rejonem Energetycznym w Siedlcach, zawieszone zostały kolejne 104 budki na słupach energetycznych. Udało się też namówić Rejon Energetyczny Sokołów na montaż 14 skrzynek., 12 budek zamontowali także pracownicy Rejonu Energetycznego z Brodnicy. Budki były montowane na ogół seriami – po 4 na sąsiadujących ze sobą słupach. Okazało się, że takie lokalizacje są bardzo atrakcyjne dla pustułek. Z 52 skrzynek, zawieszonych przed sezonem 2006, ptaki zasiedliły aż 15 już w pierwszym sezonie. Dodatkowo zajęły wszystkie 4 budki na „pilotażowej” linii nad Helenką. Wszystkie pary, które przystąpiły do lęgów w skrzynkach na słupach odchowały minimum 63 młode!
W roku 2010 wśród dostępnych 94 budek na słupach energetycznych w powiecie siedleckim i łosickim, pustułki zajęły 47-50, tj blisko 52%. Z kolei spośród 14 skrzynek w pow. sokołowskim zamontowanych w lutym 2007 na słupach, pustułki zajęły w ostatnim sezonie (rok 2010) aż 9-10.

 • Montaż pierwszej skrzynki na słupie energetycznym (25 III 2005) nad. rz. Helenką.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Montaż skrzynki na linii energetycznej (gm. Zbuczyn, pow. siedlecki, 12 III 2007).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Samiec pustułki niosący pokarm (jaszczurka zwinka) dla samicy w budce na słupie energetycznym (gm. Korczew, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Młode pustułki tuz po opuszczeniu gniazda w budce na słupie energetycznym (gm. Korczew, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk

Tabela 1. Stopień skontrolowania budek oraz stopień ich zasiedlenia przez pustułki w kolejnych latach na terenach objętych czynną ochroną.

 

Rok Liczba dostępnych skrzynek przed sezonem Liczba sprawdzonych skrzynek w sezonie  % sprawdzonych skrzynek Liczba skrzynek zajętych przez pustułki % budek (wśród sprawdzonych)  zajęta przez pustułkę
2003 20 20 100 1 5,2
2004 229 229 100 21 9,2
2005 325 287 88,3 42 14,6
2006 602 545 90,5 97 17,8
2007 700 616 88 95-97 15,6
2008 737 559 75,8 123 22
2009 750 526 70,1 152 28,9
2010 ok. 840    485    57,7    168-172    35,1

Tabela 2. Stopień zasiedlenia skrzynek przez pustułki w kolejnych latach na terenie powiatu łukowskiego.

Rok Liczba dostępnych budek Liczba budek zasiedlonych % budek zasiedlonych

Straty

w budkach

2006 10 3 30 -
2007 23 7 30,4 -
2008 22 8 36 -
2009 32 15 46,8 2
2010 35 21 60 1

Tabela 2. Stopień zasiedlenia skrzynek przez pustułki w kolejnych latach na terenie powiatu siedleckiego.

 

Rok

Liczba dostępnych budek

Liczba budek zasiedlonych

% budek zasiedlonych

Straty

w budkach

2003

14

1

7,1

1

2004

60

15

25,0

13

2005

92

29

31,5

5

2006

184

62

33,7

3

2007

247

66

26,7

4

2008

250

86

34,4

8

2009

241

99

41,0

19

2010 231 103-105 45,0 10

Wyniki i efekty zasiedlania budek

Rok 2003

1 skrzynka zajęta – liczba odchowanych piskląt nieznana.
 

 • Pierwsza zasiedlona budka przez pustułki w okolicach Siedlec (Krześlin, gm. Suchożebry, 2003).

  Fot. Mirosław Rzępała

Rok 2004

Liczba zasiedlonych skrzynek – 21.

Liczba odchowanych piskląt – około 70.

Straty w lęgach – 3 gniazda zostały zniszczone, z tego 1 przez człowieka i 2 na skutek drapieżnictwa.

Wielkość lęgu określono na podstawie 15 gniazd: 4 jaja były w 3 gniazdach; 5 jaj – w 6 gniazdach; 6 jaj – w 6 gniazdach.
Średnia wielkość zniesienia wyniosła 5,2 jaja na gniazdo.

Rok 2005

Liczba zasiedlonych skrzynek – 42.

Liczba odchowanych piskląt – około 160.

Straty w lęgach – 1 gniazdo zostało zrabowane prawdopodobnie przez srokę.

Wielkość lęgu określono na podstawie 14 gniazd. Była ona następująca: z 2 jajami - 1 gniazdo; z 3 jajami – 1 gniazdo; z 5 jajami – 4 gniazda; z 6 jajami – 3 gniazda; z 7 jajami – 3 gniazda, z 8 jajami – 1 gniazdo.
Średnia wielkość zniesienia dla tej próby wyniosła 5,2 jaj na gniazdo.

Rok 2006

Liczba zasiedlonych skrzynek – 97.

Liczba odchowanych piskląt – minimum 286.

Straty w lęgach – nie zaobserwowano młodych w 15 przypadkach, gdzie budka z pewnością była zajęta. Co najmniej w 5 przypadkach przyczyną strat było drapieżnictwo. W kilku przypadkach mieliśmy do czynienia z młodymi ptakami, które prawdopodobnie nie przystąpiły do lęgu, a jedynie okupowały budkę. Literatura podaje, że w populacji nawet 30-40% par pustułek może nie przystępować do lęgu.

Wielkość lęgu określono dla 14 gniazd. Z tej liczby dwa znajdowały się w okolicach Krzywdy, 5 na kościele w Złakowie Kościelnym, 4 w budkach na blokach w Siedlcach oraz 3 gniazda w budkach na liniach energetycznych (nad Helenką k. Siedlec oraz koło Czepielina w gm. Mordy). Wielkość lęgów była następująca: z 4 jajami - 2 gniazda; z 5 jajami - 7 gniazd; z 6 jajami - 3 gniazda; z 7 jajami - 2 gniazda.
Średnia wielkość zniesienia dla tej próby wyniosła 5,4 jaj na gniazdo.

Rok 2007

Liczba zasiedlonych skrzynek – 95-97

Liczba odchowanych piskląt – minimum 285

Wiarygodną wielkość ustalono dla 21 lęgów. Zniesienia w tych gniazdach składały się z 3 (1 przypadek), 4 (2 gniazda), 5 (6 gniazd), 6 (10 gniazd) i 7 jaj (2 gniazda – w Złakowie Kościelnym i Siedlcach, przy czym w tym drugim przypadku 4 jaja były niezalężone). Średnia wielkość zniesienia dla tej próby wyniosła 5,5 jaj na gniazdo.

Rok 2008

Liczba zasiedlonych skrzynek – 123

Liczba odchowanych piskląt – minimum 370

Ustalono wielkość lęgu w 21 gniazdach (m.in. dla 6 gniazd w kościele w Złakowie Kościelnym (pow. łowicki) oraz 10 gniazd w okolicach Krzywdy (pow. łukowski). Zniesienia w tych gniazdach składały się z 3 jaj (1 gniazdo – kościół w Złakowie Kościelnym), 4 (2 gniazda), 5 (6 gniazd), 6 (10 gniazd) i 7 jaj (2 gniazda - w Złakowie Kościelnym).
Średnia wielkość zniesienia dla tej próby wyniosła 5,5 jaj na gniazdo.

Rok 2009

Liczba zasiedlonych skrzynek – 152

Liczba odchowanych piskląt – minimum 456
Tylko w okolicach Krzywdy (pow. łukowski) z 15 gniazd w skrzynkach wyleciało 57 młodych (inf. T. Grabowski, M. Chamioło).

Wielkość lęgu ustalono dla 19 gniazd (15 gniazd w okolicach Krzywdy – inf. T. Grabowski, M. Chamioło i 4 gniazd w kolonii na kościele w Złakowie Kościelnym – inf. T. Bartos). Stwierdzono 3 gniazda z 4 jajami, 6 gniazd z 5 jajami, oraz 11 gniazd z 6 jajami.
Średnia wielkość zniesienia dla tej próby wyniosła 5,4 jaja na gniazdo.

Rok 2010

Liczba zasiedlonych skrzynek – 168-172

Liczba odchowanych piskląt – minimum 454

Wielkość lęgu ustalono dla 40 gniazd w budkach (18 gniazd w pow. siedleckim, 19 gniazd w pow. łukowskim i 5 gniazd w kościele w Złakowie Kościelnym. Stwierdzono 2 gniazda z 3 jajami, 4 gniazda z 4 jajami, 6 gniazd z 5 jajami, 8 gniazd z 6 jajami, 4 gniazda z 7 jajami. Ponadto w jednym z gniazd znajdowało się zniesienie składające się z 9 jaj. Nie wliczono tego lęgu do średniej, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że było to zniesienie 2 samic.
Średnia wielkość zniesienia dla tej próby wyniosła 5,5 jaja na gniazdo.

Inne gatunki w skrzynkach lęgowych dla pustułek

Dotychczas, poza pustułką, wykazano gniazdowanie 10-11 gatunków ptaków (sójka, uszatka, puszczyk, gołąb miejski, grzywacz, kawka, nurogęś, kwiczoł, śpiewak, pliszka siwa i prawdopodobnie krzyżówka) oraz wiewiórki.
Najczęstszym rezydentem po pustułce w budkach są sójki. Zajmują one skrzynki zamontowane na drzewach. Obecnie zasiedlają kilka procent wszystkich zawieszonych skrzynek. Gołębie miejskie zajmują skrzynki w miastach, często po wyprowadzeniu lęgu przez pustułki. Kawki stwierdzane są głównie w budkach zamontowanych wewnątrz budynków (kościół w Złakowie Kościelnym). Uszatki i puszczyki gniazdują w budkach rzadko, w skrzynkach zamontowanych na drzewach, wyjątkowo w 2010 roku para puszczyków wyprowadziła lęg w skrzynce zamontowanej na słupie energetycznym. Lęgi nurogęsia stwierdzono w skrzynkach nad Wisłą. Wiewiórki zajmują skrzynki zawieszone w zadrzewieniach, rzadko, ale regularnie. Pozostałe gatunki stwierdzane były wyjątkowo.

 • Sójka.

  Fot. Andrzej Łukijańczyk
 • Gniazdo sójki w budce (gm. Wiśniew, pow. siedlecki, 2005).

  Fot. Jan Jejno
 • Kawka.

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Gniazdo kawki w budce na kościele w Złakowie Kościelnym koło Łowicza (2006).

  Fot. Marek Witkowski
 • Gołąb miejski.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Pisklęta gołębia miejskiego w budce (Siedlce, 2006).

  Fot. Paweł Niski
 • Młode uszatki w budce (gm. Skórzec, pow. siedlecki, 2005).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • 6 piskląt uszatki w budce (gm. Domanice, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Młode puszczyki w budce (gm. Wiśniew, pow. siedlecki, 2007).

  Fot. Adam Tarłowski
 • Młode puszczyki w budce na słupie energetycznym (gm. Mordy, pow. siedlecki, 2010).

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Gniazdo nurogęsi w budce nad Wisłą (Warszawa-Wilanów, 2007).

  Fot. Adam Tarłowski
 • Gniazdo nurogęsi w budce nad Wisłą (Warszawa-Wilanów, 2007).

  Fot. Adam Tarłowski
 • Gniazdo wiewiórki w budce (gm. Wiśniew, pow. siedlecki, 2007).

  Fot. Adam Tarłowski
 • Lęg pustułki w gnieździe sójki w budce (gm. Krzywda, pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski

Pustułka jako parasol ochronny

Regułą jest fakt, że niemal przy każdej zajętej przez pustułki skrzynce na drzewie buduje gniazdo grzywacz, zwykle w odległości kilku metrów od niej. Z ochrony pustułki korzystają też kwiczoły, które również chętnie swoje gniazda lokalizują w pobliżu gniazd pustułki. Ponadto stwierdzone zostały lęgi czajek, kulików, rycyka i krzyżówki bezpośrednio pod zajętymi budkami przez pustułki.
Pustułki skutecznie przepędzają wrony i sroki zagrażające ich lęgom, dzięki temu ochraniają gniazda innych gatunków.

 • Para grzywaczy.

  Fot. Andrzej Łukijańczuk
 • Budka dla pustułki, w sąsiedztwie której grzywacz wybudował gniazdo (Siedlce, 2010).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Gniazdo grzywacza umiejscowione 2 m pod zajętą budką przez pustułki (gm. Krzywda, pow. łukowski, 2010).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Gniazdo krzyżówki znalezione pod budką zajętą przez pustułki (gm. Krzywda, pow. łukowski, 2010).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Rycyk.

  Fot. Andrzej Łukijańczyk
 • Gniazdo rycyka znalezione pod budką zajętą przez pustułki (gm. Krzywda, pow. łukowski, 2010).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Kulik wielki.

  Fot. Karol Trzciński
 • Lokalizacja gniazda kulika wielkiego w dolinie Pisy, w pobliżu zasiedlonej budki przez pustułki.

  Fot. Karol Trzciński

Obrączkowanie

W latach 2004-2010 obrączkowano pisklęta pustułki w powiecie siedleckim, łukowskim, w Pruszkowie oraz w kościele w Złakowie Kościelnym. Większość, to pisklęta obrączkowane w budkach. Tylko w Pruszkowie większość piskląt pochodziła z gniazd w różnych niszach budynków, a w pow. łukowskim nieliczne z naturalnego gniazda. Do roku 2010 zaobrączkowano 389 piskląt:
•    w roku 2004 - 34 pisklęta z 9 gniazd (4 gniazda w Złakowie Kościelnym – pow. łowicki i 5 gniazd w okolicach Siedlec),
•    w roku 2005 - 46 piskląt z 10 gniazd (3 gniazda w Złakowie Kościelnym, 7 gniazd w pow. siedleckim),
•    w roku 2006 - 40 piskląt z 8 gniazd (4 gniazda w Złakowie Kościelnym, 3 gniazda w okolicach Krzywdy – pow. łukowski, 1 gniazdo w gm. Domanice – pow. siedlecki),
•    w roku 2007 - 44 pisklęta z 8 gniazd (4 gniazda w Złakowie, 5 gniazd w okolicach Krzywdy),
•    w roku 2008 - 22 pisklęta z 5 gniazd (5 gniazd w Pruszkowie) – obrączki metalowe i plastikowe,
•    w roku 2009 - 89 piskląt z 19 gniazd (6 gniazd w Pruszkowie, 10 gniazd w okolicach Krzywdy, 3 gniazda w gminie Wiśniew - pow. siedlecki),
•    w roku 2010 - 114 piskląt z 24 gniazd (8 gniazd w pow. siedleckim, 12 gniazd w pow. łukowskim i 4 gniazda w Pruszkowie).

 • Pustułki wyjmowane do obrączkowania (gm. Siedlce, 2005).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Młode pustułki transportowane z budki na słupie energetycznym na dół w celu obrączkowania (gm. Siedlce, 2005).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Młode pustułki transportowane z budki na drzewie na dół w celu obrączkowania (gm. Siedlce, 2005).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Młode pustułki przed obrączkowaniem (gm. Siedlce, 2005).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Obrączkowanie w terenie przez Łukasza Rejta (gm. Siedlce, 2005).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Obrączkowanie młodej pustułki (Gm. Suchożebry, pow. siedlecki, 2004).

  Fot. Adam Tarłowski
 • Kontrola budki przez Tomka Grabowskiego tuż przed obrączkowaniem.

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Młoda pustułka tuż po zaobrączkowaniu (gm. Domanice, 2007).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Obrączkowanie w terenie przez Łukasza Rejta z pomocą Mateusza Chamioło (pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Młode pustułki w gnieździe po obrączkowaniu (pow. łukowski, 2009).

  Fot. Tomasz Grabowski
 • Mateusz Chamioło i Marcin Bondel z lęgiem pustułki (7 piskląt) przed włożeniem z powrotem do gniazda (gm. Stanin, pow. łukowski, 2010).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Lęg pustułki (7 piskląt) po zaobrączkowaniu (gm. Stanin, pow. łukowski, 2010).

  Fot. Mirosław Rzępała
 • Młode z całego lęgu czekające na zaobrączkowanie (gm. Korczew, 2010).

  Fot. Mirosław Rzępała
Mirosław Rzępała

Zaktualizowano 25 I 2011 r.