badania

Telemetria GPS-GSM

Oprócz działań z zakresu czynnej ochrony naszym celem jest pogłebienie wiedzy o biologii i ekologii kulika wielkiego. Dzięki najnowszym technikom badawczym, takim jak telemetria GPS/GSM chcemy poznaważ szczegóły z życia tego globalnie zagrożonego gatunku. Telemetria to metoda badawcza, która umożliwia śledzenie zwierząt (w tym przypadku ptaków) wyposażonych w specjalnej konstrukcji nadajniki tzw, loggery. Dzięki telemetrii jesteśmy w stanie pozyskać wiele bardzo cennych informacji o życiu śledzonego osobnika. Nie tylko poznać wielkość jego areału osobniczego tj. obszaru, na którym ptak się gnieździ, żeruje i odpoczywa, ale również poznać trasy wędrówek oraz obszar zimowania.

  • Dorosła samica złapana w Ostoi Biebrzańskiej. Fot. Grzegorz Grygoruk

  • Dorosła samica złapana na Bagnie Pulwy. Fot. Dominik Krupiński

  • Dorosły samiec z loggerem GPS-GSM. Fot. Grzegorz Grygoruk

  • Młodociany samiec z loggerem GPS-GSM. Fot. Grzegorz Grygoruk

Zastosowane loggery są wyposażone w bardzo wydajne baterie solarne, dzięki czemu są stale ładowane i mogą działać nawet kilka lat. Loggery na kulika wielkiego ważą 16-17 g i są zakładane na grzbiet ptaka za pomocą teflonowych tasiemek, z których robi się "pętle na nogi". Dzięki modułowi GSM dane z loggerów są automatycznie wysyłane (w wybranym interwale czasowym) poprzez sieć telefonii komórkowej na serwer, co umożliwia śledzenie ptaka prawie na bieżąco (rekordy zbierane z częstotliwością co 5 minut). Panel sterowania, umożliwia zmianę ustawień np. czestotliwości interwałów czy godzin pracy loggera.

  • Trasy migracji kulików wyposażonych w loggery GPS-GSM w latach 2013-2018. Ryc. Dominik Krupiński

W roku 2013 założylismy dwa pierwsze loggery GPS/GSM firmy Ecotone (na dorosłą samicę - "Agricola" i młodego ptaka - "Karola"). W ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I” założyliśmy w sumie 20 loggerów GPS-GSM-UHF, większość loggerów było zakładanych na młode ptaki z hodowli wolierowej. Od roku 2021 korzystamy z loggerów firmy Interrex Telemetry które są zakładane na młode ptaki z hodowli wolierowej jak również ptaki dorosłe.