wspieraj

Przekaż darowiznę na ochronę kulika wielkiego. Uzyskane środki przeznaczymy na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektów czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego.

 Darowizna przekazana na rzecz ochrony kulika wielkiego może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:

- darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym,

- darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.

  • Folder promujący czynną ochronę gatunku.

Każda wpłacona przez ciebie złotówka, pomoże nam ratować kuliki wielkie!!

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa

KRS:0000107301

Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724

Z dopiskiem: „ochrona kulika wielkiego”.

W przelewie koniecznie umieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, będziemy chcieli Tobie podziękować.